Home   Despre noi   Leasing de personal   Recrutare   Instrumente   Servicii suplimentare   Parteneriat   Contact

 

 

 

 

     job    responsabilitate2                                                                                                                                                      


Metode de lucru
arrowCentru de evaluare/ Metode de evaluare şi autoevaluare
  • chestionare, fişe de evaluare, discuţii de oferire a feedback-ului. Evaluarea psihologica preliminara cu metode psihometrice valide, ce va permite stabilirea unui profil psihologic coerent cu centrare pe resurse, abilitati, interese, trasaturi de personalitate.
  • studii de caz, exerciţii, brainstoming, joc de rol, problematizare;
  • evaluări, monitorizări ale rezultatelor, feedback-ul / evaluarea din partea participantului / participanţilor).
  • metode de clarificare a situaţiei curente a clientului (interviu, fişe de anamneză, chestionar, convorbirea);
  • metode de stabilire a obiectivelor (metode de explorare a intereselor, valorilor, testarea abilităţilor, metode de depăşire a obstacolelor şi situaţiilor conflictuale, de clarificare a valorilor şi luarea unei decizii);
  • metode de realizare a planului de acţiune pentru găsirea unei slujbe (metoda grafică, fişe de lucru)

 

arrowMetode de explorare a universului personal
  • metode de autocunoaştere (lucrul în microgrupuri, metaforele, hărţile personale, exerciţiul); metode pentru dezvoltarea unor abilităţi de comunicare sau relaţionare (exerciţiul, jocul de rol, simularea);
  • metode pentru clarificarea valorilor şi luarea unei decizii (problematizarea, controversa creativă, alegerea forţată, exerciţiul);
  • metode de marketing personal (întocmirea unui CV, a scrisorii de intenţie);

 

arrowMetode de explorare a oportunităţilor de pe piaţa muncii

Căi de obţinere a informaţiilor prin consultarea de publicaţii, broşuri, utilizarea Internet-ului şi motoarelor de căutare, contactarea agenţiilor de recrutare şi plasare a forţei de muncă


arrowCum se desfaşoară consilierea în carieră?

arrowConsilierea în carieră

1x